Over ons huis

Over ons huis

De bewoners van Ons Huis zijn zonder uitzondering mensen met een verstandelijke beperking die in hun dagelijkse bestaan op vrijwel alle gebieden ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
 
De groep kent een grote diversiteit als het gaat om begeleiding en ondersteuning die direct gerelateerd is aan hun beperking maar ook duidelijke leeftijds-aspecten kent.
 
De vereniging Woongroep Ons Huis maakt geen onderscheidt in gezindte of soort verstandelijke beperking en stelt zich ten doel de deelnemers van het initiatief een optimale ondersteuning te bieden teneinde zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan het dagelijks sociale leven.
Image

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling:
Voorzitter : De heer E.M. Prins
Penningmeester: Mevrouw A. van der Velden
Secretaris en zorg: Mevrouw L. Smits,
 
Er is geen beloning.

Copyright

De informatie op deze site, zowel tekst als beeldmateriaal, valt onder copyright © van Woongroep Ons Huis!